Ledige stillinger

Vi har p.t. ingen ledige stillinger

Bemærk at vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.

Praktik / Elevplads

It-teknolog

Er du under uddannelse som IT-Teknolog og mangler du en Praktikplads til dit 4. semester skal du være velkommen til at kontakte os.

Ansøgninger kan sendes efter aftale.

 

IT-Supporter Elev

Vi optager p.t. ikke Elever til IT-Supporter uddannelsen.

Vi modtager ikke uforpligtende ansøgninger.

 

Datatekniker Elev (delaftale – første år svarende til IT-Supporter)

Er du under uddannelse til Datatekniker, så er vi godkendte til delaftaler der dækker den første del af dit uddannelsesforløb.

Vi optager p.t. ikke Elever til Datatekniker (delaftaler) uddannelsen

Vi modtager ikke uforpligtende ansøgninger.

 

Øvrig praktik (Herunder Jobafklaring, Arbejdsprøvning, STU, EGU)

Vi vil gerne hjælpe så mange som muligt med at få opkvalificeret deres evner/kompetencer, få gennemført revalidering og etableret flexjob. Ligeså at få gennemført grunduddannelse, eller særlige tilrettelagte uddannelser.

Desværre har vi dog kun begrænset muligheder for Praktik, derfor er det vigtigt for os at vi er et godt match med hinanden. Er du interesseret og stærk med IT og brænder for det? Så tag kontakt til din konsulent/vejleder/kontaktperson der vil kunne tage fat i os og forhøre sig om mulighederne.

Vi modtager ikke uanmodede henvendelser

Særligt til Jobkonsulenter og eksterne konsulenter: Tjek venligst nuværende praktikforhold i VITAS og se bemærkninger til virksomheden før kontakt.